Bästa avhandling

Dags att nominera till Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2016

Utlysning av:

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Ny nomineringsomgång avseende Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Vinnaren får ta emot utmärkelsen och 10 000 kronor på den arbetslivskonferens som Forum för arbetslivsforskning (FALF) arrangerar i juni 2016. Juryn utgörs av FALF:s styrelse.

Priset är instiftat av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.

Nomineras kan den som disputerat i Sverige under 2016 med en doktorsavhandling inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Nominerade avhandlingar bedöms utifrån de tre lika starkt vägande kriterierna:

1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

2. Tillämpbarhet och samhällsnytta

3. Vetenskaplig kvalitet

Forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö är brett och juryn välkomnar relevanta avhandlingar från alla vetenskapliga miljöer.

Nomineringen sker enligt följande:

1. Meddela nomineringen genom e-post senast 28 februari 2017 till:

lotta.dellve@socav.gu.se

Ange: (a) namn på den som nominerar samt kontaktuppgifter (b) författarens namn (c) hemvist (d) avhandlingens titel.

Observera att det inte är något som hindrar att författare nominerar sin egen avhandling.

2. Skicka också ett fysiskt exemplar av avhandlingen och inkludera då ett undertecknat nomineringsbrev om max 500 ord där nomineringen motiveras utifrån de tre ovan nämnda kriterierna.

Fysiskt exemplar av avhandlingen samt nomineringsbrev skickas senast den 28 februari 2017.

till adressen:

Lotta Dellve,
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Box 720, 405 30 Göteborg